Skip to content

Privātuma Politika

Privātuma Politika

Privātuma politikas mērķis ir informēt par perosnas datu apstrādes mērķi, apjomu un aizsardzību. Katru reizi, kad tiek apmeklēta www.piemini.lv vietne, SIA “Kokakmens” seko līdzi un nodrošina mūsu interneta vietnes personas datu drošību un konfidencialitāti. Privātuma politika attiecas uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo SIA “Kokakmens”, vienotais reģistrācijas numurs 40203405824, Raiņa iela 22, Tukums LV 3101.

SIA “Kokakmens” rūpējas par personas datu aizsardzību saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

Privātuma politika ir attiecināma uz visa veida datu apstrādi neatkarīgi kādā veidā tiek tiek iesniegti – www.piemini.lv interneta vietnē, telefoniski, papīra formātā vai mobilajās lietotnēs. Dati var tika apstrādāti elektroniski vai papīra formā.

INFORMĀCIJAS APKOPOŠANA

Tiek apkopota sekojoša informācija:

 • vārds, uzvārds/juridiskas personas nosaukums;
 • mobilā telefona numurs;
 • e-pasta adrese.

Informācija tiek apstrādāta un apkopota šādos gadījumos:

 • ja tiek apmeklēta mūsu mājaslapa piemini.lv, arī  izmantojot citus pieejamos resursus mūs interneta vietnē;
 • ja tiek aizpildīta mūsu mājaslapā pieejamā kontaktu forma;
 • ja sazināties ar mūsu personālu elektroniski, telefoniski vai jebkādā citā veidā.

INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA

Visi dati, kurus Jūs esat iesniedzis līgumsaistību ietvaros, var tikt izmantoti savstarpējai saistību izpildei. Jūsu sniegtā informācija jebkurā pieteikumā, ko iesniedzat elektroniski, telefoniski vai jebkādā citā veidā, ļauj mums izmantot to mūsu pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai.

Apmeklējot tīmekļa vietni www.piemini.lv un iesniedzot tajā savus personas datus  un kontaktinformāciju, Jūs piekrītat informācijas saņēmšanai par mūsu produktiem un pakalpojumiem Jūsu elektroniskajos sakaru līdzekļos.

Mēs varam sazināties ar esošajiem klientiem, ja mūsu internet vietnē tiek veiktas jebkādas izmaiņas, kā arī  saistībā par mūsu pakalpojumiem, kurus iepriekš ir klienti izmantojuši.

Jūs piekrītat, ka informācija, ko Jūs sniedzat, tiks reģistrēta elektroniski un var tikt izmantota konkrētos gadījumos:

 • lai identificētu klientu;
 • lai sazinātos ar Jums;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • pakalpojumu nodrošināšanai;
 • piegādes nodrošināšanai;
 • lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai komentāriem;
 • lai sniegtu konsultāciju un iepazīstinātu ar jaunumiem un mūsu sniegtajiem pakalpojumiem;
 • lai apstrādātu Jūsu pieteikumus un iesniegumus;
 • klientu lojalitātes nostiprināšanas nolūkos;
 • lai sūtītu Jums Jūsu pieprasītos produktus vai paraugus;
 • lai sūtītu Jums informāciju;
 • lai ieteiktu Jums produktus;
 • lai veiktu analītiskus un tirgus pētījumus;
 • lai analizētu Mūsu reklāmu efektivitāti;
 • lai veiktu tiešsaistes uzvedības analīzi;
 • lai novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus un/vai pārbaudītu Jūsu identitāti.

JŪSU PIEKRIŠANA PRIVĀTUMA POLITIKAI

Šiem Privātuma politikas noteikumiem Jūs piekrītat, ja nododat mums savus personas datus. Ja politikas noteikumiem nepiekrītat, tad lūdzam, Jums neiesniegt savus personas datus apstrādei.

PESONAS DATU APSTRĀDE UN NODOŠANA

Ir gadījumi, kad mēs varam atklāt un nodot Jūsu personīgo informāciju tālāk ar mums saistītām sabiedrībām. Tādos gadījumos mēs nodrošinām, ka tās ievēros tādus pašus kā mēs personas datu glabāšanas noteikumus.

PERSONAS DATU UZGLABĀŠANA

Ārpus Eiropas ekonomikas zonas var tikt izmantotas ierīces ar kuru palīdzību tiek nosūtīti, apkopoti dati, tādējādi ir iespēja uzglabāt un apstrādāt Jūsu informāciju. Koplietojot informāciju ārpus Eiropas ekonomikas zonas var tikt koplietota ar personālu, nodrošinot minēto datu uzglabāšanu un apstrādi. Jūsu produkta vai pakalpojuma vajadzībām tā ietver procesus kā atbalsta piedāvāšana vai maksājuma apstrāde. Šādu informāciju var uzglabāt un apstrādāt personāls, kurš strādā pie mūsu piegādātajiem ārpus Eiropas ekonomikas zonas. Ja jūs iesniedzat savus datus lietošanai, Jūs arī sniedzat piekrišanai šo datu nodošanai un uzglabāšanai. Jūsu drošībai visi dati tiek šifrēti un informācija tiek uzglabāta drošos datu centros. Jūs esat atbildīgs pats par jebkādu datu elektronisku informācijas nosūtīšanu elektroniski. Mēs nevaram garantēt pilnīgu datu aizsardzību un drošību tiešsaistē, bet varam nodrošināt visu saprātīgo pasākumu veikšanu, aizsargājot mums elektroniski atsūtīto informāciju.

TREŠO PERSONU INTERNETA VIETNES

Mēs neesam atbildīgi, kā arī neuzņemamies atbildību par trešo personu internata vietnēm un to esošo saturu, jo šīm trešo personu interneta vietnēm ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, kam Jūs piekrītat, apmeklējot attiecīgo interneta vietni. Mūsu esošajā mājaslapā var tikt uzrādītas saites arī uz trešo personu interneta vietnēm.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām un gadījumos, kad izpaušana ir nepieciešama, aizsargājot mūsu tiesības vai pakļaujoties tiesas pavēstēm, juridiskiem procesiem kā arī darbībām, mēs tādos gadījumos saglabājam tiesības Jūsu personas datus izpaust.

SĪKDATŅU POLITIKA UN LIETOŠANA

Sīkdatnes ir faili, kas uzglabā informāciju lietotāja datora pārlūkprogrammā vai cietajā diskā brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai noteiktu pārlūkprogrammu vai saglabātu pārlūkprogrammā informāciju. Sīkdatņu funkciju Jūsu pārlūkprogrammā var atspējot, bet tad  mēs nevaram nodrošināt tīmekļa vietnes piemini.lv pilnvērtīgu darbību. Tīmekļa vietnē piemini.lv tiek izmantotas programmas, kas veido sīkdatnes. Tās ļauj lietotājam pilnvērtīgi lietot vietni. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai atvieglotu, uzlabotu un  paātrinātu piekļuvi interneta vietnei. Inerneta vietnei piemini.lv netiek izmantotas sīkdatnes, kuras vāc personiska rakstura informāciju par lietotāju.

Interneta ikdienas lietošanas informāciju ir iespējas apkopot ar sīkdatnes faila palīdzību. Ir gadījumu, kad mēs varam izmantot  sīkdatnes, lai apkopotu informāciju par mūsu interneta vietnes statistiskiem rādītājiem. Jebkāda apkopotā informācija nesatur identificējošus datus. Jums ir iespēja atteikties no sīkdatnēm, uzstādot Jūsu pārlūkprogrammai izvēli atteikties no visām sīkdatnēm.

Apmeklējot IK Zutis+ mājaslapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu, kad internera vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Piekrītot šim ziņojumam, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem, kā arī iespējām, kad to informācija tiek nodota trešajā personām, un tam piekrīt.

Jebkurā interneta pārlūkprogrammas drošības iestatījumos ir iespēja ierobežot sīkdatnes vai arī tās bloķēt un dzēst.

Datus un informāciju, kuras tiek savāktas, izmantojot sīkdatnes tiek nosūtītas uz Google, tādējādi noskaidrojot internet vietnes statistiskās atskaites. Šī sūtītā informācija un dati ir anonīmi. Apmeklējot mūsu mājaslapu, sīkdatnes automtiksi savāc informāciju par Jūs apmeklējumiem, IP adresi, domēna nosaukumu, pārlūka un operētājsistēmas veidu, saites uz kurām esat spieduši un tīmekļa vietnes, kuras esat apmeklējuši pirms nonākšanas mūsu vietnē.

Lai iegūtu statistiskās atskaites Piemini.lv interneta vietne izmanto Google Analytics. Ar tās palīdzību var noteikt, kā apmeklētāji izmanto mūsu internet vietni. Ar sīkdatnes palīdzību tiek savākta anonīma jūsu informācija par standarta apmeklētāja mājaslapas apmeklēšanau un izmantošanu,kura tālāk ar Jūsu IP adresi tiek nosūtīta uz Google. Jūsu nodotā informācija ir konfidenciāla un mēs statistiskas analīzes datus neizmantosim un neļausim izmantot trešajām personām, lai iegūtu personas datus par mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Jūsu IP adresi  mēs un Google nesaistīs kopā ar individuālo datora lietotāju un citiem datiem. Izņēmums ir, kad Jūs paši iesniegsiet personas datus mūsu mājaslapā, aizpildot pieteikumu.  

INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA

Fizisko personu datu aizsardzības likums paredz, ka mūsu pienākums ir Jums atklāt informāciju , kādi dati par Jums ir mums pieejami. Kā arī saskaņā ar to mums ir pienākums atklāt informāciju par tām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras ir pieprasījušas un saņēmušas informāciju par Jums, izņemot likumā noteiktajiem izņēmumiem.

Minētajo informāciju Jums ir tiesības pieprasīt ne biežāk kā divas reizes gadā bezmaksas. Gadījumos, kad pieprasīsiet šādu informāciju biežāk, mums ir tiesības pieprasīt atlīdzību, kuras apmērs ir tāds, kurš nosedz mums šo informācijas nodrošināšanu radītās izmaksas.

Lai pieprasītu šādu informācijas izsniegšanu lūdzam izmantot zemāk norādīto kontaktinformāciju: piemini@piemini.local

SAZINĀŠANĀS AR MUMS

Mēs Jums iesakām pēc kāda laika atkārtoti iepazīties ar personas datu aizsardzības noteikumiem, jo var tikt atjaunoti. Jautājumos vai pieprasījumos par personas date aizsardzību lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu piemini@piemini.local.

Šajā vietnē, atbilstoši fizisko personas datu aizsardzības likuma noteikumiem, apkopoto datu pārzinis ir SIA “Kokakmens”.